Učinkovito Facebook oglaševanje

Definicija pojma Facebook oglaševanje ni enostavna, saj ga različni avtorji razlagajo drugače. Gre za mnoštvo definicij, ki se med seboj lahko tudi bistveno razlikujejo. Facebook oglaševanje kot koncept  ne  sodi  v  nobeno  specifično  področje,  saj  zadeva  sociologijo,  ekonomijo, politiko, kulturo, gospodarstvo, ekologijo in ne nazadnje vsakdanje življenje. Obstaja veliko število pristopov in teorij, ki poskušajo koncept Facebook oglaševanja tako ali drugače definirati in jim je največkrat  skupno  le  priznavanje  samega  procesa. 

Danes je Facebook oglaševanje gotovo en najbolj uporabljenih in zlorabljenih besed, hkrati pa je zagotovo  en  izmed  najbolj  nedefiniranih in  nerazumljivih  besed.  Prav  gotovo  pa  je  potrebno označiti Facebook oglaševanje kot multidimenzionalen pojem, ki vključuje dimenzijo politike, komunikacijske tehnologije, gospodarstva, ekologije, kulture in civilne družbe. Označuje nekaj nerazumljivega ali težko  razumljivega,  a  hkrati  znanega,  kar  spreminja  vsakodnevno  življenje in prisili vsakogar, da  se prilagodi in odzove temu procesu na svoj način.

Facebook oglaševanje je prineslo nove izzive, katerim se morajo strokovnjaki poslovnega oglaševanja prilagajati, ker so nujno potrebni za obstoj podjetij. Podjetja so prisiljena, da se soočijo z novimi tržnimi strategijami, če se želijo širiti tako lokalno kot tudi mednarodno.

Facebook oglaševanje v podjetjih doživlja izjemen razvoj. Zanj velja, da deluje kot proces selekcije – preživijo le tista podjetja, ki se znajo najbolje prilagoditi okolju.

Preteklost je v marsičem vplivala na razvoj tudi v sedanjosti. Ljudje – potrošniki, prodajalci, so se tekom tisočletja razvijali da so dosegli status, ki ga imajo sedaj. V tem času je razvoj naše človeške kulture močno vplival na to, kako konceptualiziramo sami sebe in druge, kako se oblikujemo v skupine in kako si prizadevamo, da bi ustvarili identitete znotraj in preko skupin. Razvoj kulture je vplival tudi na to, da se znamo odzvati na organizacije in skupine, ki ne delujejo pošteno; znamo se tudi zavedati družbenih razlik in različnih statusov v družbi.

Razvoj Facebook oglaševanja pa je prineslo obilico področij, katera so raziskovalci želeli raziskati. Nekatera področja so raziskana bolj, druga so raziskana za enkrat še manj.

Podjetja, ki so se odločila za Facebook oglaševanje, pa morajo pred tem odgovoriti na nekaj vprašanj:  Na katere stranke vplivati? Kako vplivati na njih? Kateri model Facebook oglaševanja uporabiti?  Kako  organizirati pri tem svoje  podjetje?

 

Author: moda