Sodišče in sodni tolmač

Ob besedi sodišče in državni organ nas večino kar zmrazi. Zakaj le? Toliko je slabih stvari na tem svetu, da se kar ustrašimo, kos smo pozvani v omenjeno ustanovo. Pa nikar, če ste dobili vabilo s strani sodišča še ne pomeni, da ste povabljeni v celico, kjer vas čaka bivanje za nedoločen čas. Na sodišču lahko urejamo vse vrste pravnih zadev, ki se nam pojavijo tekom življenja.

Sodišče je državni organ, ki odloča o sporih. Sodišča se delijo na več vrst, pa vendar nobeno nebi delovalo tako kot mora, če bi manjkali tolmači, ki so še kako potrebni za izvedbo sodnega postopka. Sodni tolmač postane človek, ki po vseh predloženih zahtevanih dokazilih in opravljenem izpitu pred sodiščem izreče prisego.

Zapriseženi tolmač nato dobi izkaznico in štampiljko in že lahko prične z delom. Kako se pa pa dolžnost takega tolmača konča? Če le ta več ne želi opravljati dela, oziroma pride do predloga z strani sodišča se more zapriseženega tolmača razrešiti funkcije. Razrešitev stopi v veljavo takoj in omenjena oseba več ne sme opravljati tega dela.

Kaj pa v primeru, da tolmač svojega dela ne opravlja korektno oziroma zaradi njega prihaja do škodljivih posledic? Tako kot drugod se tudi tukaj uvede suspenz, torej je začasno odvzeta pravica dela.

Author: moda

Leave a Reply