Fizioterapija Kranj je zelo priporočljiva na domu

Fizioterapija Kranj je priporočljiva doma za bolnike, ki so težje pokretni in so gibalno ovirani. Fizioterapija pride v poštev, ko gre za možgansko kap, za živčno- mišična obolenja, po poškodbah in operacijah živčno – mišičnega sistema, kjer so se pojavile komplikacije pri zdravljenju, ter bolečinam, ki se odvijajo dlje časa in so tudi ponekod omejitve pri gibanju. Za vse te bolnike Fizioterapija Kranj nudi terapije obiskane na domu, kjer se bolnik počuti tudi bolj sproščenega, zaradi domačega okolja. Večja kot je sproščenost in sodelovanje bolnika, boljši so rezultati fizioterapije in se lahko hitro pozna napredek.

Ambulantna fizioterapija Kranj
Veliko je bolnikov, ki imajo fizioterapijo na domu, ampak številni bolniki pa to terapijo izvajajo v ambulanti. Fizioterapija Kranj izvaja ambulantne fizioterapije, ki so namenjene bolnikom, ki se lažje gibajo sami in so dovolj pokretni, da fizioterapevta obiščejo sami. Bolnikom, ki imajo zdravljenje na domu, potrebujejo veliko več nege in daljše zdravljenje, kot pa bolniki, ki lahko fizioterapevta in ambulanto obiščejo kar sami. V ambulanti se izvaja manualna terapija, ki zdravi paciente s katerimi želijo fizioterapevti ponovno izpostaviti normalno ravnovesje v organizmu in napredek je lahko kar kmalu viden, še posebej, če bolnik pravilno in vestno sodeluje. Potrebne so redne terapije, ki jih mora obiskovati natanko tiste dneve, ki mu jih določi zdravnik.

V ambulantni fizioterapiji Kranj se izvaja manualna terapija
Manualna terapija se izvaja v ambulanti in se v terapiji uporabljajo tehnike miofascialne relaksacije, manipulacije fascij, sklepne mobilizacije, ter obravnavo miofascialne prožilne točke, ki se ji z strokovnim izrazom reče trigger points. Cilj manulane terapije, ki jo zdravi fizioterapija Kranj je, da bolniki ponovno izpostavijo vse komponente znotraj sklepnega gibanja in s tem povzroči tudi neboleče za bolnika, ter v normalnem obsegu fizološko gibanje. Za doseganje tega cilja je potrebna popolna zbranost bolnika na njegovo zdravljenje, ki pa je lahko velik uspeh. Za vsakega bolnika je najbolj pomembno to, da ga med gibanju ne obdajajo bolečine in, da je njegvo gibanje neovirano. Z vsem tem zdravljenjem je rezultat mogoče izvedljiv, le ob rednem sodelovanju bolnika.

Author: moda